วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองตะพาน – 210503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองตะพาน

ภาษาไทย : ต. หนองตะพาน  อ. บ้านค่าย จ. ระยอง

English : Nong Taphan ,Ban Khai, Rayong

รหัส ตำบล : 210503

รหัส อำเภอ : 2105

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.752

ลองติจูด : 101.258

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.752,101.258,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/