วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองตอง – 501504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองตอง

ภาษาไทย : ต. หนองตอง  อ. หางดง จ. เชียงใหม่

English : Nong Tong ,Hang Dong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501504

รหัส อำเภอ : 5015

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.613

ลองติจูด : 98.945

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.613,98.945,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/