วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองตระครอง – 310610

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองตระครอง

ภาษาไทย : ต. หนองตระครอง  อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์

English : Nong Takhrong ,Lahan Sai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310610

รหัส อำเภอ : 3106

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.393

ลองติจูด : 102.787

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.393,102.787,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/