วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองซ้ำซาก – 200204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองซ้ำซาก

ภาษาไทย : ต. หนองซ้ำซาก  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี

English : Nong Samsak ,Ban Bueng, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200204

รหัส อำเภอ : 2002

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.330

ลองติจูด : 101.072

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.330,101.072,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/