วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองซอน – 440503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองซอน

ภาษาไทย : ต. หนองซอน  อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม

English : Nong Son ,Chiang Yuen, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440503

รหัส อำเภอ : 4405

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.334

ลองติจูด : 103.156

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.334,103.156,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/