วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองซน – 481102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองซน

ภาษาไทย : ต. หนองซน  อ. นาทม จ. นครพนม

English : Nong Son ,Na Thom, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 481102

รหัส อำเภอ : 4811

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.866

ลองติจูด : 104.147

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.866,104.147,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/