วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองช้าง – 461504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองช้าง

ภาษาไทย : ต. หนองช้าง  อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์

English : Nong Chang ,Sam Chai, Kalasin

รหัส ตำบล : 461504

รหัส อำเภอ : 4615

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.913

ลองติจูด : 103.571

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.913,103.571,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/