วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองช้างใหญ่ – 341404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองช้างใหญ่

ภาษาไทย : ต. หนองช้างใหญ่  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Nong Chang Yai ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341404

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.564

ลองติจูด : 104.827

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.564,104.827,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/