วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองชิ่ม – 220603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองชิ่ม

ภาษาไทย : ต. หนองชิ่ม  อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี

English : Nong Chim ,Laem Sing, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220603

รหัส อำเภอ : 2206

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.417

ลองติจูด : 102.178

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.417,102.178,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/