วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองชาก – 200206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองชาก

ภาษาไทย : ต. หนองชาก  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี

English : Nong Chak ,Ban Bueng, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200206

รหัส อำเภอ : 2002

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.298

ลองติจูด : 101.172

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.298,101.172,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/