วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองชัยศรี – 311404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองชัยศรี

ภาษาไทย : ต. หนองชัยศรี  อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์

English : Nong Chai Si ,Nong Hong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311404

รหัส อำเภอ : 3114

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.823

ลองติจูด : 102.645

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.823,102.645,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/