วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองงูเหลือม – 303204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองงูเหลือม

ภาษาไทย : ต. หนองงูเหลือม  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา

English : Nong Ngu Lueam ,Chaloem Phra Kiet, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 303204

รหัส อำเภอ : 3032

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.053

ลองติจูด : 102.234

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.053,102.234,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/