วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองงูเหลือม – 331903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองงูเหลือม

ภาษาไทย : ต. หนองงูเหลือม  อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Ngu Lueam ,Benchalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331903

รหัส อำเภอ : 3319

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.836

ลองติจูด : 104.653

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.836,104.653,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/