วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองค้า – 332005

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองค้า

ภาษาไทย : ต. หนองค้า  อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Kha ,Phayu, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332005

รหัส อำเภอ : 3320

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.898

ลองติจูด : 104.334

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.898,104.334,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/