วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองคู – 361105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองคู

ภาษาไทย : ต. หนองคู  อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ

English : Nong Khu ,Ban Thaen, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361105

รหัส อำเภอ : 3611

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.293

ลองติจูด : 102.398

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.293,102.398,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/