วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองคัน – 421102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองคัน

ภาษาไทย : ต. หนองคัน  อ. ภูหลวง จ. เลย

English : Nong Khan ,Phu Luang, Loei

รหัส ตำบล : 421102

รหัส อำเภอ : 4211

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.141

ลองติจูด : 101.701

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.141,101.701,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/