วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองคอนไทย – 361003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองคอนไทย

ภาษาไทย : ต. หนองคอนไทย  อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

English : Nong Khon Thai ,Phu Khiao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361003

รหัส อำเภอ : 3610

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.461

ลองติจูด : 102.181

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.461,102.181,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/