วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองควายโซ – 190502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองควายโซ

ภาษาไทย : ต. หนองควายโซ  อ. หนองแซง จ. สระบุรี

English : Nong Khwai So ,Nong Saeng, Saraburi

รหัส ตำบล : 190502

รหัส อำเภอ : 1905

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.487

ลองติจูด : 100.795

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.487,100.795,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/