วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองข้างคอก – 200108

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองข้างคอก

ภาษาไทย : ต. หนองข้างคอก  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

English : Nong Khang Khok ,Mueang Chon Buri, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200108

รหัส อำเภอ : 2001

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.305

ลองติจูด : 101.006

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.305,101.006,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/