วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองข่า – 370301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองข่า

ภาษาไทย : ต. หนองข่า  อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ

English : Nong Kha ,Pathum Ratchawongsa, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370301

รหัส อำเภอ : 3703

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.973

ลองติจูด : 104.892

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.973,104.892,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/