วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองข่า – 360408

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองข่า

ภาษาไทย : ต. หนองข่า  อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ

English : Nong Kha ,Kaset Sombun, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360408

รหัส อำเภอ : 3604

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.169

ลองติจูด : 101.869

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.169,101.869,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/