วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองขุ่น – 180306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองขุ่น

ภาษาไทย : ต. หนองขุ่น  อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท

English : Nong Khun ,Wat Sing, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180306

รหัส อำเภอ : 1803

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.235

ลองติจูด : 99.970

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.235,99.970,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/