วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองขุ่นใหญ่ – 450906

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองขุ่นใหญ่

ภาษาไทย : ต. หนองขุ่นใหญ่  อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด

English : Nong Khun Yai ,Nong Phok, Roi Et

รหัส ตำบล : 450906

รหัส อำเภอ : 4509

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.234

ลองติจูด : 104.146

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.234,104.146,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/