วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองขาม – 451406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองขาม

ภาษาไทย : ต. หนองขาม  อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด

English : Nong Kham ,At Samat, Roi Et

รหัส ตำบล : 451406

รหัส อำเภอ : 4514

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.800

ลองติจูด : 103.867

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.800,103.867,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/