วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองขาม – 361202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองขาม

ภาษาไทย : ต. หนองขาม  อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ

English : Nong Kham ,Kaeng Khro, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361202

รหัส อำเภอ : 3612

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.164

ลองติจูด : 102.194

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.164,102.194,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/