วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองขาม – 300605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองขาม

ภาษาไทย : ต. หนองขาม  อ. จักราช จ. นครราชสีมา

English : Nong Kham ,Chakkarat, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300605

รหัส อำเภอ : 3006

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.931

ลองติจูด : 102.506

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.931,102.506,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/