วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองขาม – 200705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองขาม

ภาษาไทย : ต. หนองขาม  อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

English : Nong Kham ,Si Racha, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200705

รหัส อำเภอ : 2007

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.134

ลองติจูด : 101.038

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.134,101.038,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/