วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองขวาว – 320909

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองขวาว

ภาษาไทย : ต. หนองขวาว  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Nong Khwao ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320909

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.979

ลองติจูด : 103.794

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.979,103.794,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/