วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองขยาด – 200614

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองขยาด

ภาษาไทย : ต. หนองขยาด  อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

English : Nong Khayat ,Phanat Nikhom, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200614

รหัส อำเภอ : 2006

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.402

ลองติจูด : 101.151

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.402,101.151,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/