วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองขมาร – 310207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองขมาร

ภาษาไทย : ต. หนองขมาร  อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์

English : Nong Khaman ,Khu Mueang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310207

รหัส อำเภอ : 3102

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.314

ลองติจูด : 102.995

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.314,102.995,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/