วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุง – 400703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุง

ภาษาไทย : ต. หนองกุง  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Nong Kung ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400703

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.730

ลองติจูด : 102.897

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.730,102.897,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/