วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุง – 342004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุง

ภาษาไทย : ต. หนองกุง  อ. ตาลสุม จ. อุบลราชธานี

English : Nong Kung ,Tan Sum, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342004

รหัส อำเภอ : 3420

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.444

ลองติจูด : 105.185

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.444,105.185,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/