วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุง – 331304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุง

ภาษาไทย : ต. หนองกุง  อ. โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Kung ,Non Khun, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331304

รหัส อำเภอ : 3313

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.861

ลองติจูด : 104.774

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.861,104.774,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/