วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงใหญ่ – 400902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงใหญ่

ภาษาไทย : ต. หนองกุงใหญ่  อ. กระนวน จ. ขอนแก่น

English : Nong Kung Yai ,Kranuan, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400902

รหัส อำเภอ : 4009

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.646

ลองติจูด : 103.086

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.646,103.086,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/