วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงแก้ว – 390409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงแก้ว

ภาษาไทย : ต. หนองกุงแก้ว  อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู

English : Nong Kung Kaeo ,Si Bun Rueang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390409

รหัส อำเภอ : 3904

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.149

ลองติจูด : 102.073

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.149,102.073,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/