วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงเซิน – 401612

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงเซิน

ภาษาไทย : ต. หนองกุงเซิน  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

English : Nong Kung Soen ,Phu Wiang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401612

รหัส อำเภอ : 4016

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.633

ลองติจูด : 102.518

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.633,102.518,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/