วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงสวรรค์ – 440315

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงสวรรค์

ภาษาไทย : ต. หนองกุงสวรรค์  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Nong Kung Sawan ,Kosum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440315

รหัส อำเภอ : 4403

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.194

ลองติจูด : 102.975

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.194,102.975,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/