วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงศรี – 410505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงศรี

ภาษาไทย : ต. หนองกุงศรี  อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี

English : Nong Kung Si ,Non Sa-at, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410505

รหัส อำเภอ : 4105

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.048

ลองติจูด : 102.772

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.048,102.772,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/