วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงศรี – 461201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงศรี

ภาษาไทย : ต. หนองกุงศรี  อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์

English : Nong Kung Si ,Nong Kung Si, Kalasin

รหัส ตำบล : 461201

รหัส อำเภอ : 4612

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.649

ลองติจูด : 103.274

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.649,103.274,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/