วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงธนสาร – 401610

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงธนสาร

ภาษาไทย : ต. หนองกุงธนสาร  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

English : Nong Kung Thanasan ,Phu Wiang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401610

รหัส อำเภอ : 4016

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.650

ลองติจูด : 102.437

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.650,102.437,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/