วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงทับม้า – 411001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกุงทับม้า

ภาษาไทย : ต. หนองกุงทับม้า  อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี

English : Nong Kung Thap Ma ,Wang Sam Mo, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411001

รหัส อำเภอ : 4110

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.019

ลองติจูด : 103.472

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.019,103.472,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/