วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกี่ – 310501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกี่

ภาษาไทย : ต. หนองกี่  อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

English : Nong Ki ,Nong Ki, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310501

รหัส อำเภอ : 3105

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.669

ลองติจูด : 102.571

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.669,102.571,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/