วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกี่ – 250211

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกี่

ภาษาไทย : ต. หนองกี่  อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

English : Nong Ki ,Kabin Buri, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250211

รหัส อำเภอ : 2502

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 14.068

ลองติจูด : 101.841

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.068,101.841,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/