วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกะขะ – 200504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกะขะ

ภาษาไทย : ต. หนองกะขะ  อ. พานทอง จ. ชลบุรี

English : Nong Kakha ,Phan Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200504

รหัส อำเภอ : 2005

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.431

ลองติจูด : 101.095

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.431,101.095,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/