วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกราด – 300810

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกราด

ภาษาไทย : ต. หนองกราด  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Nong Krat ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300810

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.348

ลองติจูด : 101.667

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.348,101.667,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/