วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองกบ – 190505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองกบ

ภาษาไทย : ต. หนองกบ  อ. หนองแซง จ. สระบุรี

English : Nong Kop ,Nong Saeng, Saraburi

รหัส ตำบล : 190505

รหัส อำเภอ : 1905

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.456

ลองติจูด : 100.776

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.456,100.776,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/