วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ส้มป่อย – 360613

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ส้มป่อย

ภาษาไทย : ต. ส้มป่อย  อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ

English : Som Poi ,Chatturat, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360613

รหัส อำเภอ : 3606

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.711

ลองติจูด : 101.806

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.711,101.806,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/