วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ส้มป่อย – 330912

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ส้มป่อย

ภาษาไทย : ต. ส้มป่อย  อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ

English : Som Poi ,Rasi Salai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330912

รหัส อำเภอ : 3309

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.283

ลองติจูด : 104.232

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.283,104.232,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/