วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ส้มป่อย – 312002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ส้มป่อย

ภาษาไทย : ต. ส้มป่อย  อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์

English : Som Poi ,Non Din Daeng, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312002

รหัส อำเภอ : 3120

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.346

ลองติจูด : 102.764

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.346,102.764,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/