วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สูงเนิน – 310304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สูงเนิน

ภาษาไทย : ต. สูงเนิน  อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์

English : Sung Noen ,Krasang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310304

รหัส อำเภอ : 3103

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.820

ลองติจูด : 103.239

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.820,103.239,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/